Kurs dla studentów kierunku pedagogika: WNS-S1-P-EPP2