Kurs dla studentów kierunku pedagogika na poziomie II stopnia: II PSK, II PRiPS