Kurs na platformie do przedmiotu Matematyka składa się z 8 części:
1. Twierdzenie Pitagorasa.
2. Świat liczb.
3. Układ kartezjański.
4. Świat brył.
5. Kostka do gry.
6. Ułamki i procenty.
7. Matematyczny zapis zmienności.
8. Rozwiązanie zadań z kolokwium.