Poradnictwo Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy) jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów w krótkoterminowej pomocy psychologicznej. Koncentruje się na realizacji celów klienta bez potrzeby analizowania jego przeszłości oraz przyczyn aktualnej sytuacji życiowej. W podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu podstawowym założeniem jest to, że klient posiada odpowiednie zasoby do osiągnięcia celu. Ten typ terapii skupia się na silnych stronach i zasobach, zamiast analizy deficytów i źródeł różnych problemów w historii klienta. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą, głównymi założeniami, metodologią, narzędziami, technikami i spodziewanymi efektami tego podejścia.