Kurs dla studentów kierunku pedagogika na poziomie I stopnia: III WEPO/WEA i III PRiM/PRiMp