Kategoria dodana na potrzeby utworzenia kursów zaliczeniowych w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020