Available courses

Kurs dla studentów kierunku pedagogika na poziomie I stopnia: III WEPO/WEA i III PRiM/PRiMp

Kurs dla studentów kierunku pedagogika na poziomie II stopnia: II PSK, II PRiPS

Kurs dla studentów I roku PSK, PSziDz, PSzTP, PRiPS na studiach II stopnia